DataScienceForHumanities header image
0 %
Հարգելի՛ հարցվող, խնդրում ենք պատասխանել ստորև բերված հարցերին ՀՀ-ում հետազոտական աշխատանքների իրականացման ժամանակ վիճակագրական մեթոդների կիրառման մակարդակը գնահատելու համար։ Հարցաշարը անանուն է և օգտագործվելու է միայն նշված նպատակը իրագործելու համար։
Շնորհակալություն մասնակցության համար !